หน้าแรก > ที่ทำการบริษัท

สำนักงานใหญ่ไทเป
ที่อยู่:ชั้น 10 เลขที่ 102 ถนน โจวจื่อ เขต เน่ยหู เมืองไทเป
โทรศัพท์:(02) 8751-9071
โทรสาร:(02) 8751-9073

เวลาทำการ:
วันจันทร์ – ศุกร์:10.00-19.00
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามFacebook

ศูนย์บริการไทจง
ที่อยู่:ชั้น 26 เลขที่ 758 ถนนจงหมิงหนาน เขตหนาน เมืองไถจง
โทรศัพท์:(04)2265-1981

เวลาทำการ:
วันจันทร์ – ศุกร์:10.00 – 19.00
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการเกาสง
ที่อยู่:ชั้น 7 เลขที่ 366 ถนนป๋ออ้าย 1 เขตซานมิน เมืองเกาสง
โทรศัพท์: (07)311-9808

เวลาทำการ:
วันอังคาร – วันเสาร์ : 10.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ – วันจันทร์และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์