หน้าแรก > กิจกรรมบรรยาย

Beauty-Stem มีแผนการบรรยายเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆเป็นประจำ เพื่อตอบแทนทุกท่าน สำหรับเวลาและสถานที่จะประกาศแยกเพิ่มเติม

อบรมสาวงามมั่นใจ

ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

พัฒนาผิวสวยมั่นใจ 1 ชั่วโมง
พัฒนาบุคลิกภาพมั่นใจ 1 ชั่วโมง
พัฒนาการพูดอย่างมั่นใจ 1 ชั่วโมง

ผู้บรรยาย : ศาสตราจารย์ หลิน เจียจิ้ง

เครือข่ายความมั่งคั่งด้านสุขภาพ

ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

สินค้าไฮเทค X ธุรกิจยั่งยืน 1 ชั่วโมง
องค์กรธุรกิจ X แพลตฟอร์มเครือข่าย
1 ชั่วโมง
สินค้าที่เข้ากับลูกค้า X แพลตฟอร์มการ
แชร์ 1 ชั่วโมง

ผู้บรรยาย : ผู้กำกับ สวี หลิงจ่าน

เทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพ ระดับต้น

ทั้งหมด 9 ชั่วโมง
มีใบรับรองให้หลังจบการอบรม

ดูแลสุขภาพการไหลเวียนโลหิต
3 ชั่วโมง
ดูแลสุขภาพระบบไหลเวียนน้ำเหลือง
3 ชั่วโมง
ดูแลสุขภาพระบบย่อยอาหาร
3 ชั่วโมง

เทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพ ระดับกลาง

ทั้งหมด 9 ชั่วโมง
มีใบรับรองให้หลังจบการอบรม

การทำงานของสเต็มเซลล์ 3 ชั่วโมง
การทำงานของโปรไบโอติก 3 ชั่วโมง
การทำงานของไฟโตเคมิคอล 3 ชั่วโมง

เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง สุขภาพ

ทั้งหมด 9 ชั่วโมง
มีใบรับรองให้หลังจบการอบรม

ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเซลล์ประสาท
3 ชั่วโมง
ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพตับไต 3 ชั่วโมง
ฟื้นฟูและสุขภาพกระดูก 3 ชั่วโมง

บรรยายเติมพลังใจ

สำรวจการกำหนดความมั่นใจในตนเอง
ระบบนัดหมายแบบตัวต่อตัว
ราคา : เริ่มต้น 800 บาท